fbpx

Patientrettigheder og -sikkerhed

Klinikken Profundus er ansvarlig for patientsikkerheden, hvorfor klinikken selvfølgelig er registreret i Sundhedsvæsenets OrganisationsRegister (SOR) og i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister.

Klinik Profundus er også underlagt det risikobaserede tilsyn. Det risikobaserede tilsyn bliver udført af Styrelsen for Patientsikkerhed, som løbende skal holde øje med, at patientsikkerheden er i orden gennem tilsyn på klinikken. Fyldestgørende journalføring er en meget vigtig del af tilsynet.